Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก > ข่าวล่าสุด > กิจกรรม >

กิิจกรรมประจำสัปดาห์ 10

Time: 2014-08-20 12:03:49

 

กิิจกรรมประจำสัปดาห์ 10


กิจกรรมที่  1  : ฟรีใช้จ่าย
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงจ่ายทุกครั้งก็จะได้รับเพชรตอบแทน!
[รางวัลกิจกรรม]
ตอบแทนต้ำสุด10%,สูงสุด100%
[เคล็ดลับ]
คุณจ่าย ฉันให้ฟรี
 
กิจกรรมที่  2  : ปิดปรับปรุง
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
เข้าสู่ระบบทันทีหลังการปิดปรับปรุง จะได้รับรางวัล!
[รางวัลกิจกรรม]
ผลไม้ปาฏิหาริย์x 5
แบบหลอมอัญมณีx 2
หินอัพเกรดx 10
[เคล็ดลับ]
รับได้เฉพาะวันที่ปิดปรับปรุงเท่านั้น!
 
กิจกรรมที่ 3:  คล่องแคล่ว100%
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ในช่วงกิจกรรม มีค่าคล่องแคล่วถึง95 จะได้รับ คริสตัลพลังแฝงx 2,
บัตรEXPสัตว์วิเศษ(กลาง) x 1,
เมล็ดGold(สีชมพู) x 1
[รางวัลกิจกรรม]
คริสตัลพลังแฝงx 2
บัตรEXPสัตว์วิเศษ(กลาง) x 1
เมล็ดGold(สีชมพู) x 1
[เคล็ดลับ]
ค่าคล่องแคล่วถึง95มีรางวัล!
 
กิจกรรมที่  4  : แฟชั่นเสื้อคลุม+7
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมสังเคราะห์ชุดแฟชั่นเสื้อคลุมในตัวตามที่กิจกรรมกำหนดจะได้รับรางวัล
[รางวัลกิจกรรม]
สังเคราะห์+7 :
ถุงอัญมณีเลเวล4 x 1
คริสตัลพลังแฝงx 2
คูปอง200
[เคล็ดลับ]
ชุดแฟชั่นเสื้อคลุม
คุณต้องเป็นเสื้อคลุมสังเคราะห์+7 จะสามารถได้รับรางวัล!
 
กิจกรรมที่  5  : ตีรองเท้า+15
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมอัพเกรดรองเท้าตามที่กิจกรรมกำหนดจะได้รับรางวัล
[รางวัลกิจกรรม]
หลอม+15:
คริสตัลพลังแฝงx 3
คูปอง200 
[เคล็ดลับ]
รองเท้า                 
คุณต้องเป็นรองเท้า+15 จะได้รับรางวัล1ครั้ง 
 
กิจกรรมที่  6  : ตีสร้อย+15
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมอัพเกรดสร้อยตามที่กิจกรรมกำหนดจะได้รับรางวัล
[รางวัลกิจกรรม]
หลอม+15:
คริสตัลพลังแฝงx 3
คูปอง200 
[เคล็ดลับ]
สร้อย                  
คุณต้องเป็นสร้อย+15 จะได้รับรางวัล1ครั้ง 
 
กิจกรรมที่ 7เลี้ยงดูสัตว์ขี่อย่างดี400
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมนำพลังพิเศษของสัตว์ขี่เลี้ยงดูจนถึงระดับที่กิจกรรมกำหนด,จะได้รับรางวัลมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
แส้ฝึกสัตว์x 35,300คูปอง
[เคล็ดลับ]
เลี้ยงดูพลังพิเศษถึง400 จุด จะได้รับรางวัล และสามารถรับได้ครั้งเดียวเท่านั้น
เช่น :กำลัง120 จุด, ว่องไว110 จุด, ปัญญา100 จุด, มุ่งมั่น80 จุด
ผลรวมของคุณสมบัติทั้งสี่=ค่าพลังพิเศษ410 จุด สามารถได้รับรางวัล
หมายเหตุ: พยายพยามอัพผลรวมของคุณสมบัติสี่ของค่าพลังพิเศษมากกว่าหรือเท่ากับ400 จุด เพื่อให้ได้รับรางวัล
 
กิจกรรมที่ 8โชคดีทุกวัน
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-6สิงหาคม เวลา08:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเลเวล35ขึ้นไปทุกวันผู้เล่นสำเร็จภารกิจประจำวันทั้งหมดจะได้รับไอเทมร้านค้ามากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อของขวัญประจำวัน:คริสตัลพลังแฝง×2,ผลไม้ปาฏิหาริย์×5,100คูปอง
[เคล็ดลับ]
รีบเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันทั้งหมดมารับรางวัลกันเถอะ!
 
กิจกรรมที่ 9เติมเงินสะสม199
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม199เหรียญเพชรจะได้รับ
ถุงรางวัลเติมเงิน×6,ถุงอัญมณีเลเวล4×1,คูปอง100
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง199 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล  เติมเงินอีก500ยอดถึง699จะได้รับรางวัลของรายการ699
 
กิจกรรมที่ 10เติมเงินสะสม699
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม699เหรียญเพชรจะได้รับ ถุงรางวัลเติมเงิน×12,หินอัพเกรด×80,ถุงอัญมณีเลเวล4×2,คูปอง100
[เพิ่มเติม]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง699 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล  เติมเงินอีก700ยอดถึง1399จะได้รับรางวัลของรายการ1399
 
กิจกรรมที่ 11เติมเงินสะสม1399
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม1399เหรียญเพชรจะได้รับ 
ถุงรางวัลเติมเงิน×22,แส้ฝึกสัตว์×20,ถุงอัญมณีเลเวล4×3,เมล็ดEXP(สีชมพู)×5,คูปอง300
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง1399 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
กิจกรรมที่ 12เติมเงินสะสม3999
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม3999เหรียญเพชรจะได้รับ
ถุงรางวัลเติมเงิน×35,คริสตัลพลังแฝง×25,ถุงอัญมณีเลเวล4×5,ถุงอัญมณีเลเวล5×1,กาวเวทมนตร์×5,เมล็ดGold(สีชมพู)×10,เครื่องเจาะรู×10,คูปอง500
[เพิ่มเติม]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง3999 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
กิจกรรมที่ 13เติมเงินสะสม5999
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม5999เหรียญเพชรจะได้รับ ถุงรางวัลเติมเงิน×45,คริสตัลพลังแฝง×30,หินอัพเกรด×99,ถุงอัญมณีเลเวล4×10,ถุงอัญมณีเลเวล5×2,กาวเวทมนตร์×10,เมล็ดEXP(สีชมพู)×15,คูปอง1000 [เพิ่มเติม]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง5999 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
กิจกรรมที่ 14เติมเงินสะสม9999
ระยะเวลา: 30กรกฏาคม เวลา09:00น.-2สิงหาคม เวลา23:59น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ผู้เล่นที่เติมเงินสะสม9999เหรียญเพชรจะได้รับ
ถุงรางวัลเติมเงิน×55,ถุงอัญมณีเลเวล5×5,แส้ฝึกสัตว์×50,กาวเวทมนตร์×40, เมล็ดวิญญาณ(สีชมพู)×15,คูปอง1000
[เพิ่มเติม]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม:เติมเงินสะสมถึง9999 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
กิจกรรมที่ 15 : เติมเงินรับดับเบิล
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
เติมเงินเท่าไรก็จะได้รับคืนเป็นสองเท่า ผู้เล่นแต่ละครมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
[รางวัลกิจกรรม]
100%เหรียญเพชร
[เคล็ดลับ]
(เฉพาะการเติมเงินครั้งแรกของไอดี)เช่น ผู้เล่นมีตัวละครที่S1และS2 เมื่อผู้เล่นเติมเงินครั้งแรก600เหรียญเพชรในS1ผู้เล่นจะได้รับอีก600เหรียญเพชรจากระบบ รวมแล้วผู้เล่นจะได้ทั้งหมด1200เหรียญเพชร แต่ถ้าผู้เล่นเติมในS2 ครั้งแรกของเซิร์ฟเช่นกันอีก500เหรียญเพชร(ระบบจะมองเป็นเติมครั้งที่2) ผู้เล่นจะได้รับแค่500เหรียญเพชรเท่านั้น ไม่ได้จากระบบเพิ่ม
หมายเหตุ : ถ้าเคยได้รับในกิจกรรมเก่าจะไม่สามารถรับได้ คือ รับได้ครั้งเดียวตลอดไอดี
 
กิจกรรมที่ 16 : เลื่อนถึงเลเวล40
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
เมื่อผู้เล่นทำการเลื่อนถึง5 เลเวล จะได้รับรางวัลการเลื่อนขั้น และหลังจากนั้นทุกๆ5 เลเวลจะได้รับห่อรางวัลเลื่อนขั้น เมื่อเปิดจะได้รับ เมล็ดGold, บัตรEXPสองเท่า, ผลไม้มหัศจรรย์, ผลไม้ปาฏิหาริย์, ผลไม้เกิดใหม่, ยาเม็ดพลังกายและป้ายเลี่ยงศึก รางวัลนี้จะแจกจนถึงเลเวล40
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อของขวัญเลเวล5
ห่อของขวัญเลเวล10
ห่อของขวัญเลเวล15
ห่อของขวัญเลเวล20
ห่อของขวัญเลเวล25
ห่อของขวัญเลเวล30
ห่อของขวัญเลเวล35
ห่อของขวัญเลเวล40
[เคล็ดลับ]
รางวัลที่จะได้รับแบ่งตามเลเวลดังนี้5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
 
กิจกรรมที่ 17 : ของขวัญเลเวล25
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
ผู้เล่นเลเวล25 จะได้รับห่อมือใหม่เลเวล25
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อมือใหม่เลเวล25 : บัตรEXPสองเท่า×5, คริสตัลพลังแฝง×2, หินอัพเกรด×15
[เคล็ดลับ]
ห่อมือใหม่เลเวล25 รอคุณมารับ
 
หมายเหตุ..ระยะเวลา: ถาวร.. หมายถึง จะมีปรากฏทุกกิจกรรม แต่สามารถเข้าร่วม และได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Email บริการลูกค้า: cs.siamgame.in.th

Forum เว็บบอร์ด: bbs.siamgame.in.th