Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก > ข่าวล่าสุด > กิจกรรม >

กิิจกรรมประจำสัปดาห์ 4

Time: 2014-06-18 09:39:42

 

กิิจกรรมประจำสัปดาห์ 4

Event 1  : ตีบวกหมวกเกราะสุดพิเศษ
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรม ตีบวกหมวกเกราะบนตัวตามระดับที่กำหนด  จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
หลอม+8 :หินหลอม×10 , คูปอง100
หลอม+12 :หินหลอม×20 , คูปอง200
[เคล็ดลับ]
หมวกเกราะ
ถ้าอาวุธรองของท่าน+8แล้ว จะรับรางวัลได้1ครั้ง                  
หากอาวุธนี้+12จะรับรางวัลได้อีก1ครั้ง!
 
Event 2 :ห่อใช้จ่ายพิเศษ399
ระยะเวลา: 21 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงใช้จ่ายสะสมทุกวันครบตามยอดที่กำหนด จะได้รับรางวัลมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ใช้จ่ายสะสม399 เหรียญเพชรจะได้รับ:
เครื่องเจาะรูx5, แส้ฝึกอสูรx5,
ถุงอัญมณีLV4x1, คริสตัลพลังแฝงx5
[เคล็ดลับ]
สามารถรับรางวัลได้ทุกวัน แต่รับได้แค่วันละครั้ง
เพิ่มเติม :
1) ใช้จ่ายสะสมถึง399เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล ใช้จ่ายสะสมอีก300เหรียญเพชร ยอดถึง699จะได้รับรางวัลของรายการ699
2) ใช้จ่ายสะสมประจำวันครบตามยอดที่กำหนด สามารถรับรางวัล
 
Event 3 :ห่อใช้จ่ายพิเศษ699
ระยะเวลา: 21 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงใช้จ่ายสะสมทุกวันครบตามยอดที่กำหนด จะได้รับรางวัลมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ใช้จ่ายสะสม699 เหรียญเพชรจะได้รับ:
เครื่องเจาะรูx8, แส้ฝึกอสูรx5,
ถุงอัญมณีLV4x2, คริสตัลพลังแฝงx5
[เคล็ดลับ]
สามารถรับรางวัลได้ทุกวัน แต่รับได้แค่วันละครั้ง
เพิ่มเติม :
1) ใช้จ่ายสะสมถึง699เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล ใช้จ่ายสะสมอีก300เหรียญเพชร ยอดถึง999จะได้รับรางวัลของรายการ999
2) ใช้จ่ายสะสมประจำวันครบตามยอดที่กำหนด สามารถรับรางวัล
 
Event 4 :ห่อใช้จ่ายพิเศษ999
ระยะเวลา: 21 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงใช้จ่ายสะสมทุกวันครบตามยอดที่กำหนด จะได้รับรางวัลมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
ใช้จ่ายสะสม999 เหรียญเพชรจะได้รับ:
เครื่องเจาะรูx10, แส้ฝึกอสูรx15,
กาวเวทมนตร์x3, ถุงอัญมณีLV5x1
[เพิ่มเติม]
สามารถรับรางวัลได้ทุกวัน แต่รับได้แค่วันละครั้ง
เพิ่มเติม :
1) ใช้จ่ายสะสมถึง699เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
2) ใช้จ่ายสะสมประจำวันครบตามยอดที่กำหนด สามารถรับรางวัล
 
Event 5 : เติมเงินสะสม199
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 20 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
เติมเงินสะสม199 เหรียญเพชรจะได้รับ:
เครื่องเจาะรูx8, แส้ฝึกอสูรx5,
หินหลอมx15, คูปอง100
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม : เติมเงินสะสมถึง199 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล  เติมเงินอีก200ยอดถึง399จะได้รับรางวัลของรายการ399
 
Event 6 : เติมเงินสะสม699
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 20 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
เติมเงินสะสม699 เหรียญเพชรจะได้รับ:
หินหลอม×55,คริสตัลศักยภาพx6,
เมล็ดGold(สีชมพู)x6, เมล็ดEXP(สีชมพู)x6, คูปอง200
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม : เติมเงินสะสมถึง699 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล  เติมเงินอีก700ยอดถึง1399จะได้รับรางวัลของรายการ1399
 
Event 7 : เติมเงินสะสม1399
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 20 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
เติมเงินสะสม1399 เหรียญเพชรจะได้รับ:
หินหลอม×70,คริสตัลศักยภาพx15,
เมล็ดGold(สีชมพู)x10, เมล็ดEXP(สีชมพู)x10, ป้ายเลี่ยงศึกx4, คูปอง300
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม : เติมเงินสะสมถึง1399 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
Event 8 : เติมเงินสะสม3999
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 20 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
เติมเงินสะสม3999 เหรียญเพชรจะได้รับ:
หินหลอม×99,คริสตัลศักยภาพx15,
แส้ฝึกอสูรx20, เครื่องเจาะรูx10,
เมล็ดGold(สีชมพู)x10, ผลไม้เกิดใหม่x10, ถุงอัญมณีLV5x2, คูปอง400
[เพิ่มเติม]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม : เติมเงินสะสมถึง3999 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
Event 9 : เติมเงินสะสม5999
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 20 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรมเพียงเติมเงินสะสมครบตามยอดที่กำหนด จะได้รางวัลกิจกรรมมากมาย
[รางวัลกิจกรรม]
เติมเงินสะสม5999 เหรียญเพชรจะได้รับ:
กาวเวทมนตร์x15, คริสตัลศักยภาพx20,
แส้ฝึกอสูรx30, เมล็ดGold(สีชมพู)x15,
เมล็ดEXP(สีชมพู)x15, ถุงอัญมณีLV6x2, คูปอง500
[เคล็ดลับ]
รางวัลแต่ละรายการรับได้เพียง1ครั้ง ไม่สามารถรับซ้ำได้
เพิ่มเติม : เติมเงินสะสมถึง5999 เหรียญเพชร จะได้รับรางวัล
 
Event 10 : จับสัตว์วิเศษ
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
ช่วงกิจกรรม อยู่ในสัตว์วิเศษใช้งานเหรียญเพชรอัญเชิญ30ครั้ง จะสามารถแลกเปลี่ยนได้สัตว์วิเศษรุ่นจำกัด1 ตัว
มันคือสัตว์วิเศษชนิดไหน? รอคุณมาเรียกดู
[รางวัลกิจกรรม]
สัตว์วิเศษรุ่นจำกัด: ธาตุน้ำ
[เคล็ดลับ]
คลิกเหรียญเพชรอัญเชิญสัตว์วิเศษ30ครั้ง จะได้รับสัตว์วิเศษรุ่นจำกัด
หมายเหตุ:สัตว์วิเศษรุ่นจำกัดสามารถรับได้เพียง1ครั้ง
 
Event 11 : ชดเชยห่อของขวัญเวิร์ดคัพ
ระยะเวลา: 18 มิ.ย.57 12:00 น. ถึง 24 มิ.ย.57 23:59 น.
[กิจกรรมแนะนำ]
เนื่องจากห่อของขวัญฟุตบอลในสัปดาห์ที่แล้วไม่สามารถเปิดได้ทุกคน สำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้สำหรับคุณKingpower จะชดเชยผู้เล่นด้วยห่อของขวัญเวิร์ดคัพ1 ห่อเป็นค่าชดเชย
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อของขวัญเวิร์ดคัพ
[เคล็ดลับ]
เฉพาะผู้เล่นเลเวล40 ขึ้นไป
หมายเหตุ: ห่อของขวัญเวิร์ดคัพ สามารถรับได้เพียง1ครั้ง
 
Event12:เติมเงินรับดับเบิล
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
เติมเงินเท่าไรก็จะได้รับคืนเป็นสองเท่า ผู้เล่นแต่ละครมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
[รางวัลกิจกรรม]
100%เหรียญเพชร
[เคล็ดลับ]
(เฉพาะการเติมเงินครั้งแรกของไอดี)เช่น ผู้เล่นมีตัวละครที่S1และS2 เมื่อผู้เล่นเติมเงินครั้งแรก600เหรียญเพชรในS1ผู้เล่นจะได้รับอีก600เหรียญเพชรจากระบบ รวมแล้วผู้เล่นจะได้ทั้งหมด1200เหรียญเพชร แต่ถ้าผู้เล่นเติมในS2  ครั้งแรกของเซิร์ฟเช่นกันอีก500เหรียญเพชร(ระบบจะมองเป็นเติมครั้งที่2) ผู้เล่นจะได้รับแค่500เหรียญเพชรเท่านั้น ไม่ได้จากระบบเพิ่ม
หมายเหตุ: ถ้าเคยได้รับในกิจกรรมเก่าจะไม่สามารถรับได้ คือ รับได้ครั้งเดียวตลอดไอดี
 
Event13:เลื่อนถึงเลเวล40
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
เมื่อผู้เล่นทำการเลื่อนถึง5 เลเวล  จะได้รับรางวัลการเลื่อนขั้น และหลังจากนั้นทุกๆ5 เลเวลจะได้รับห่อรางวัลเลื่อนขั้น เมื่อเปิดจะได้รับ เมล็ดGold, บัตรEXPสองเท่า, ผลไม้มหัศจรรย์, ผลไม้ปาฏิหาริย์, ผลไม้เกิดใหม่, ยาเม็ดพลังกายและป้ายเลี่ยงศึก รางวัลนี้จะแจกจนถึงเลเวล40
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อของขวัญเลเวล5
ห่อของขวัญเลเวล10
ห่อของขวัญเลเวล15
ห่อของขวัญเลเวล20
ห่อของขวัญเลเวล25
ห่อของขวัญเลเวล30
ห่อของขวัญเลเวล35
ห่อของขวัญเลเวล40
[เคล็ดลับ]
รางวัลที่จะได้รับแบ่งตามเลเวลดังนี้5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
 
Event14:ของขวัญเลเวล25
ระยะเวลา: ถาวร
[กิจกรรมแนะนำ]
ผู้เล่นเลเวล25 จะได้รับห่อมือใหม่เลเวล25
[รางวัลกิจกรรม]
ห่อมือใหม่เลเวล25 : บัตรEXPสองเท่า×5, คริสตัลพลังแฝง×2, หินอัพเกรด×15
[เคล็ดลับ]
ห่อมือใหม่เลเวล25 รอคุณมารับ
 
หมายเหตุ..ระยะเวลา: ถาวร.. หมายถึง จะมีปรากฏทุกกิจกรรม แต่สามารถเข้าร่วม และได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Email บริการลูกค้า: cs.siamgame.in.th

Forum เว็บบอร์ด: bbs.siamgame.in.th